[1] Dirk Kuipers

Ik ben Dirk Kuipers, werkzaam als docent Nederlands aan het Oscar Romero in Hoorn. Omdat ik inmiddels de 60 gepasseerd ben, gun ik mijzelf de luxe van een 4-daagse werkweek.

Vanaf 1979 ben ik werkzaam in het onderwijs. Na het behalen van mijn diploma, heb ik een periode van 23 jaar gewerkt in het basisonderwijs in Grootebroek.

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het voorgezet onderwijs. In diezelfde periode kwam ik via Wim Louw, destijds fractievoorzitter van de PvdA, in aanraking met de lokale politiek. Wim was destijds tevens wethouder en hij zocht kandidaten voor de lijst. In 2002 was het ook al een lastige klus om voldoende mensen te interesseren voor de lokale politiek.

Na de fusie met Wervershoof en Andijk werd ik benoemd als wethouder namens de PvdA.

Samen met burgemeester Streng, Kasper Gutter en Jan Louw Zwagerman vormden we het eerste college van de gefuseerde gemeente.

Inmiddels zitten we in 2017 en staan we op de drempel van de volgende verkiezingen. Ofschoon het nu economisch voor de wind gaat in Nederland, is het juist nu van belang om het sociaal- democratische geluid te laten horen.

De kloof tussen rijk en arm wordt alleen maar groter, meer ongelijkheid. Volgens onze laatste sociale monitor komen meer mensen in Medemblik onder de armoedegrens, komen minder laaggeschoolden aan het werk en het aantal mensen dat zich zeer eenzaam voelt in onze gemeente is gestegen. Steeds meer mensen kloppen aan de deur van de schuldhulpverlening. Mensen die slachtoffer zijn van het doorgeschoten neo- liberalisme.

De fractie van de PvdA wil daarom een ander geluid laten horen. Minder neo- liberalisme, meer een verantwoordelijke overheid die er is voor de mensen die het even minder getroffen hebben.