Bestrijding kinderarmoede & anoniem solliciteren

Door Bert de Jong op 9 juni 2017

Gemeenteraad Medemblik stemt op 6 april j.l. in met onze moties bestrijding kinderarmoede en anoniem solliciteren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Medemblik, donderdag 6 april, werd de motie “bestrijding kinderarmoede” unaniem aangenomen. Op initiatief van de PvdA Medemblik, werd in samenwerking met het CDA, door Bert de Jong een motie ingediend, waarbij het college o.a. wordt opgedragen een plan van aanpak op te stellen hoe extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede in onze gemeente kunnen worden besteed. Een zo breed mogelijke publiciteitscampagne moet er voor te zorgen, dat inwoners er kennis van kunnen nemen, dat alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en die in arme gezinnen opgroeien, in aanmerking kunnen komen voor extra ondersteuning in natura. Voor het zomerreces zal het college met een plan van aanpak moeten komen.

Ook onze PvdA-motie “anoniem solliciteren” werd aangenomen, waarbij het college wordt opgedragen in de periode t/m december 2017 anoniem solliciteren als een proef /pilot in te voeren als onderdeel van het werving- en selectiebeleid ten aanzien van vacatures binnen de gemeentelijke organisatie. Voor het vinden van een baan op de arbeidsmarkt kan namelijk o.a. leeftijd, geslacht en etnische herkomst een belemmering zijn.

Bert de Jong

Bert de Jong

Ik ben Bert de Jong, 63 jaar en bijna 13 jaar woonachtig in de pittoreske binnenstad van Medemblik, getrouwd en vader van 3 kinderen en trotse opa van 7 kleinkinderen. Sinds 2011 ben ik fractievoorzitter van de PvdA en raadslid en neem daarnaast binnen de gemeente Medemblik deel aan het overleg in de commissie Samenleving.

Meer over Bert de Jong