Kansen voor alle kinderen!

Door Bert de Jong op 19 februari 2017

De Nederlandse economie zit in de lift, het werkloosheidscijfer daalt, maar toch zijn er nog genoeg voorbeelden van gezinnen die het erg moeilijk hebben. Ook in onze gemeente zijn er gezinnen die alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Inkomensondersteuning, minima, armoedegrens, Voedselbank en kinderarmoede, woorden die voor meer mensen dan we denken, helaas werkelijkheid zijn. De PvdA komt binnenkort met een motie waarin het college van de gemeente Medemblik wordt opgeroepen om specifiek beleid m.b.t. kinderarmoede te ontwikkelen en gebruik te maken van de extra gelden die het Rijk beschikbaar stelt.

Natuurlijk kunnen ouders nu al de ondersteuning inroepen van Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds, maar er kan en moet veel meer gedaan worden. Er kan in onze gemeente ook gedacht worden aan samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland, zoals het Jeugdcultuurfonds, Fonds Kinderhulp, de Stichting Jarige Job en Het Vergeten Kind.

Niet iedereen durft een beroep te doen op ondersteuning, die schroom snap ik, daarom moet er een breder vangnet zijn om juist hen te helpen. Vooral de kinderen mogen niet de dupe worden! In onze gemeente groeien ruim 850 kinderen op in armoede. Dat betekent, dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren, geen sport of muziekles hebben of waarvan de ziektekostenverzekering misschien niet goed geregeld is.

De PvdA Medemblik maakt zich sterk voor hen die onze steun zo nodig hebben.

Gelijke kansen voor iedereen en ieder kind telt!

Bert de Jong

Bert de Jong

Ik ben Bert de Jong, 63 jaar en bijna 13 jaar woonachtig in de pittoreske binnenstad van Medemblik, getrouwd en vader van 3 kinderen en trotse opa van 7 kleinkinderen. Sinds 2011 ben ik fractievoorzitter van de PvdA en raadslid en neem daarnaast binnen de gemeente Medemblik deel aan het overleg in de commissie Samenleving.

Meer over Bert de Jong