Het coalitieakkoord is af: 14 mei wordt het voorgedragen aan de raad!

8 mei 2018

Volgende week maandag 14 mei is het zover: het coalitieakkoord wordt voorgedragen aan de gemeenteraad.
De afgelopen weken is er veel vergaderd met de coalitiepartijen en onze fractie ziet diverse punten uit ons programma gerealiseerd: ‘Bouwen voor starters en senioren, meer inhoud aan burgerparticipatie, aanpakken van eenzaamheid en kinderarmoede. Onderwijs en jeugdzorg komen bij één wethouder en we zetten belangrijke stappen op weg naar een duurzame gemeente.’

Onze lijsttrekker Dirk Kuipers wordt voorgedragen als wethouder.

We zijn er klaar voor om weer aan de knoppen de kunnen draaien!

Hieronder kunt u via de link het (voorlopige) coalitieakkoord inzien.

https://www.medemblik.nl/n…/coalitie-akkoord-voor-medemblik/