In memoriam Joop Pouw

Door Els Meester op 25 juli 2018

Op zondag 22 juli jl. overleed in het hospice in Hoorn het oudste lid van onze afdeling, Joop Pouw. Joop werd 90 jaar.

Sinds Joop zich in onze gemeente vestigde was hij een actief lid, altijd had hij inbreng tijdens de ledenvergaderingen. In de voorbereiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen maakte hij deel uit van het “Campagneteam”. Hij hamerde er steeds op de beginselen van onze partij duidelijk te tonen. Dat de werkloosheid de afgelopen jaren was gedaald, betekende voor hem niet dat je werk en werknemersrechten niet hoog op de agenda moest plaatsen. Maar ook andere onderwerpen die van belang zijn in de sociaaldemocratie. Zoals huisvesting en bereikbaarheid van zorg, hadden zijn volledige aandacht. Ook toen zijn gezondheid te wensen ging overlaten en hij niet meer met zijn eigen autootje naar de vergaderingen kon komen zorgde hij er wel voor dat iemand hem kwam halen en brengen. Hij ging mee op Campagnetour, zoals op onze stand op de Promobeurs in Wervershoof.

De laatste zaterdag voor de verkiezingen was het ijzig koud. Wij maakten een tour langs alle kernen van de gemeente en Joop ging de hele dag met ons mee. Wat een kei!!!

Jammer dat aan het leven van zo’n gedreven man een einde is gekomen, maar wat een voorrecht dat wij hem mochten kennen.

Bestuur en Fractie

Partij van de Arbeid afdeling Medemblik

Els Meester

Els Meester

Ik ben Els Meester-Hogkamer. Ik ben geboren op 5 januari 1948 in Amsterdam en heb daar gewoond tot mijn huwelijk in 1971. Toen zijn mijn man en ik gaan wonen in Medemblik en daar wonen wij nog steeds met veel plezier. Wij hebben drie getrouwde kinderen en zes kleinkinderen. Mijn loopbaan heeft zich afgespeeld in

Meer over Els Meester