Onderwijs en Jeugdzorg

Door Ruby Blauw op 14 augustus 2017

Recentelijk zijn wij (Dirk Kuipers en ondergetekende) in gesprek geweest met het College van Bestuur van het Tabor College in Hoorn. Het doel van dit gesprek was om vanuit hun visie meer duidelijkheid te krijgen wat de gemeente nu precies kan betekenen voor een betere samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorg. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, maar zijn vaak wel de ‘vindplek’ voor problemen.

Uit dit gesprek kwamen een aantal belangrijke punten naar voren:
Ten eerste werd er door het bestuur geconstateerd, dat de financiële afwikkeling van de problemen bij leerlingen (wie is er verantwoordelijk voor) van groter belang wordt gevonden dan de snelheid van hulpverlening. Dit gaat ten koste van de leerling. Soms moeten leerlingen 6 maanden (of langer!) wachten tot duidelijk is wie de financiële verantwoordelijkheid neemt en ondertussen verergert de toestand. Wij, als fractie, vinden dit net als het College van Bestuur erg betreurenswaardig en vinden dat de hulpverlening voor de leerling altijd voorop moet staan.
Ten tweede vindt het College van Bestuur het verwarrend, dat de portefeuilles ‘onderwijs’ en ‘jeugdzorg’ bij de gemeente Medemblik onder verschillende wethouders vallen. Deze gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zou meer overzicht geven om dit bij één wethouder te plaatsen.
Ten derde pleit het College van Bestuur voor een regionale aanpak van onderwijs en jeugdzorg. Door de decentralisatie van het rijk naar de gemeente wordt er een té grote last op de schouders van de gemeentes gelegd en mist er tevens professionaliteit om deze problemen te kunnen hanteren.
Tot slot werken gemeentes nog té veel aan de achterzijde van problemen. Preventie zou voor betere resultaten zorgen.

Wij, als fractie, ondersteunen de mening en de ideeën van het College van Bestuur en zullen pleiten voor een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Ruby Blauw – fractieondersteuner

Ruby Blauw

Ruby Blauw

Ik ben Ruby Blauw (24) en woonachtig in Wognum. In 2016 ben ik afgestudeerd als beleidssocioloog en momenteel werkzaam op de afdeling ‘Samenleving’ bij de Gemeente Schagen. Binnen deze afdeling houd ik mij bezig met een effectieve manier van werklast verdeling voor de wijkteam-consulenten. In september 2016 heb ik mij als actief lid aangesloten bij de PvdA Medemblik.  Vanaf

Meer over Ruby Blauw