PvdA dient motie ‘pleegzorg in de wijk’ in.

Door Bert de Jong op 13 november 2014

De PvdA diende tijdens de raadsvergadering van 13 november 2014 onderstaande motie in over pleegzorg in de wijk.

 

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op donderdag 13 november 2014

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2014;

Constaterende dat:

– gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor onder andere taken op het gebied jeugdzorg;

– de gemeente ook verantwoordelijk wordt voor pleegzorg;

– ondanks de nieuwe werkwijze ‘één gezin, één plan, één coördinerende hulpverlener’ uithuisplaatsingen in bepaalde gevallen noodzakelijk zullen blijven;

Overwegende dat:

– zorg voor jeugd dichtbij in de buurt van gezinnen moet plaatsvinden;

– een uithuisplaatsing zeer ingrijpend is voor een kind dat losgerukt wordt uit zijn/haar vertrouwde omgeving (wijk en school);

– zoveel mogelijke vormen van pleegzorg (weekend, tijdelijk etc.) dichtbij in de buurt georganiseerd zou moeten worden;

– pleegzorg in de wijk, voor zover de veiligheid het toelaat, kinderen in hun vertrouwde omgeving houdt;

Draagt het college op:

– als voorwaarde in de inkoopdocumenten met pleegzorgaanbieders op te nemen, dat voor zover de veiligheid het toelaat, pleegzorg in de wijk wordt georganiseerd.

Bert de Jong

Bert de Jong

Bert de Jong

Ik ben Bert de Jong, 63 jaar en bijna 13 jaar woonachtig in de pittoreske binnenstad van Medemblik, getrouwd en vader van 3 kinderen en trotse opa van 7 kleinkinderen. Sinds 2011 ben ik fractievoorzitter van de PvdA en raadslid en neem daarnaast binnen de gemeente Medemblik deel aan het overleg in de commissie Samenleving.

Meer over Bert de Jong