PvdA HHNK Nieuwsbrief januari 2018

25 januari 2018

Website
Beter laat dan nooit! Eindelijk gaat https://hhnk.pvda.nl online. Let op: het is geen www adres. Onze standpunten, nieuwsberichten en agenda’s staan op de site. Ook is er over ons als fractie een en ander te lezen en zijn onze contactgegevens zichtbaar. En nog veel meer. Heb je ideeën voor onze site? Meld ze dan aan een van ons.

Heidag
Op 2 februari nemen we een middag en avond de tijd om als fractie een aantal onderwerpen eens goed door te ploegen.

Belangrijkste agendapunt is de inhoud van ons volgende verkiezingsprogramma. De waterschapsverkiezingen vinden immers volgend jaar plaats. Dat gebeurt weer tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen. We zullen de inhoud van ons programma dan ook zeer goed afstemmen met het provinciale verkiezingsprogramma van de PvdA.

Ook hier geldt: heb je onderwerpen of dilemma’s die je graag onder de aandacht wil brengen, je kan ze bij ons kwijt.

Waterworkshops
In gewestelijk verband gaan wij samen met de PvdA collega’s van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (onze buren) de inhoud van korte waterworkshops voorbereiden. Deze workshops kunnen op de PvdA Regiodag van juni worden bijgewoond door (dan) nieuwe (maar ook ervaren) raadsleden die meer willen weten over waterthema’s en de relatie tussen waterschap en gemeente.

Tegelijkertijd is dan de gelegenheid voor kandidaat waterschapsbestuurders om kennis te maken met het werk in een waterschapbestuur. In aanloop naar de kandidaatstelling lijkt het ons goed om mensen daarvoor te enthousiasmeren.

We horen graag van jullie!

Marjan Leijen