PvdA Medemblik kiest nadrukkelijk voor ondergrondse parkeergarage

19 januari 2018

Afgelopen maandagavond werd in hotel “het Wapen van Medemblik” de oriënterende raadscommissievergadering Ruimte van de gemeente Medemblik gehouden. Centraal stond het raadsvoorstel uitvoeringsplan parkeren in de binnenstad van Medemblik. Na twee eerdere informatie-, en inspraakavonden voor bewoners was nu de raadscommissie aan de beurt. Maar liefst 9 insprekers gaven hun mening over het voorstel, waarna de commissieleden aan zet waren. Met de betrokkenheid van en de inspraak van de inwoners zal de fractie zijn voordeel doen. Vandaag wordt hierover in de meningvormende commissie verder gepraat en volgt op 1 februari het raadsbesluit.

Voor de PvdA Medemblik is een (deels) bovengrondse garage bij het huidige busstation duidelijk een ongewenste situatie in het stadsbeeld en gaat nadrukkelijk de voorkeur uit naar een ondergrondse parkeergarage bij de Oude Haven. Hierbij moet een autovrij stadsplein gecreëerd worden, waarop ook de tent van Rondom jaarlijks zijn plek kan krijgen. Daarnaast moet ook de optie parkeren achter de dijk in de planontwikkeling meegenomen worden. Voor de fractie van de PvdA mag het project Medemblik aan Zee in samenhang met deze ontwikkelingen gewoon verder bekeken worden.

Tijdens de afronding van de commissievergadering is dit standpunt als zodanig ook door Dirk Kuipers verwoord. Na de vergadering van vanavond zal de fractie een definitief standpunt innemen voor de raad van 1 februari.