PvdA vraagt met motie aandacht voor kinderen in armoede

Door Bert de Jong op 11 februari 2017
In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede, in de gemeente Medemblik waren dat in 2016 ruim 850 kinderen. Dat betekent dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren, geen sport of muziekles hebben of waarvan mogelijk de ziektekostenverzekering niet goed geregeld is. De PvdA wil zorgen dat dit opgelost wordt. Het is nu tijd om álle kinderen te bereiken. Ook uit gezinnen die niet zo snel om hulp zullen vragen.
 
Dit jaar is er landelijk dankzij de PvdA 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van kinderarmoede (www.kansenvoorallekinderen.nl). De 100 miljoen komt bovenop het armoedegeld dat gemeenten nu al uittrekken om kinderen mee te laten doen. Het is dus extra geld, voor nieuwe projecten en met nieuwe partners. We moeten zorgen dat het zo wordt gebruikt.
 
Om reden dien ik bij de eerstkomende raadsvergadering van de gemeente Medemblik deze motie in:

 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 9 maart 2017

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2014;

 Constaterende dat:

 • Er meer dan 400.000 kinderen in Nederland opgroeien in armoede;
 • In onze gemeente dat zo’n 870 kinderen zijn (informatie april 2016);
 • Dat in de informatie van april 2016 wordt aangegeven dat de gemeente Medemblik binnen de inkomensondersteuning, specifieke aandacht aan kinderen wil gaan besteden;
 • Dat de gemeente Medemblik vorig jaar nog geen aanleiding zag om specifiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van kinderarmoede;
 • Dit jaar 100 miljoen structureel extra is vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede onder kinderen; hiervan 85 miljoen beschikbaar komt via het gemeentefonds, geoormerkt voor de bestrijding van armoede onder kinderen;
 • Het extra geld betreft, voor nieuwe projecten en met nieuwe partners;
 • Ouders momenteel al een beroep kunnen doen op Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.

Van mening zijnde dat;

 • Kinderarmoede onacceptabel is;
 • Het nu tijd is/wordt om specifiek beleid ten aanzien van kinderarmoede te ontwikkelen;
 • Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen;
 • Het extra geld zo snel mogelijk en zo doelmatig mogelijk moet worden ingezet in onze gemeente om ieder kind een kans te geven om mee te doen.

Draagt het college op om:

 • Een plan van aanpak op te stellen hoe de extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede in onze gemeente kunnen worden besteed;
 • Daarbij te zorgen dat de extra middelen aanvullend zijn op het huidige armoedebeleid;
 • Daarbij te zorgen dat de gemeente voor intensieve samenwerking zorgt met fondsen, scholen, bibliotheken, kerken, moskee, zodat ieder kind in armoede wordt bereikt;
 • De samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland te onderzoeken dan wel aan te gaan, zoals bijvoorbeeld de Stichting Jarige Job, Jeugdcultuurfonds en Het Vergeten Kind.
 • Daarbij te zorgen dat kinderen ook zelf betrokken worden bij de bestrijding van kinderarmoede;
 • De Raad hierover voor 1 juni 2017 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert de Jong

Bert de Jong

Ik ben Bert de Jong, 63 jaar en bijna 13 jaar woonachtig in de pittoreske binnenstad van Medemblik, getrouwd en vader van 3 kinderen en trotse opa van 7 kleinkinderen. Sinds 2011 ben ik fractievoorzitter van de PvdA en raadslid en neem daarnaast binnen de gemeente Medemblik deel aan het overleg in de commissie Samenleving.

Meer over Bert de Jong