Schriftelijke vragen wijkverpleging

Door Dirk Kuipers op 30 oktober 2017

In het regeerakkoord van de nieuwe regering Rutte III is een bezuiniging van 100 miljoen ingeboekt op de wijkverpleging. De wijkverpleging is een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt. Deze bezuiniging op de werkverpleging- dit terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie- zal vooral in onze dorpen en wijken voelbaar worden. Het idee van langer in je eigen huis en omgeving blijven wonen komt hiermee onder druk te staan.

Vragen

Is het college bekend met het voornemen van de regering om 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg?

Heeft het college een idee wat het effect, zowel budgettair als inhoudelijk, van deze bezuiniging zal zijn voor onze inwoners die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg?

Is het college met ons van mening dat deze bezuiniging ongewenst is en vooral onze kwetsbare inwoners zullen treffen?

Is het college bereid bij het Rijk bezwaar aan te tekenen tegen deze bezuiniging?

De fractie van de PvdA,
Dirk Kuipers

Dirk Kuipers

Dirk Kuipers

Mijn naam is Dirk Kuipers, 61 lentes jong en woonachtig in Medemblik Naast mijn werk als raadslid voor de PvdA ben ik  leraar Nederlands op het Oscar Romero in Hoorn. In 2002 ben ik begonnen als raadslid , waarna ik in de periode van 2010- 2014 de functie van wethouder heb mogen bekleden. Landelijk is

Meer over Dirk Kuipers