Sociale monitor geeft op een aantal terreinen ongunstige ontwikkeling

Door Dirk Kuipers op 16 november 2017

Uit de Sociale Monitor van de gemeente Medemblik blijkt dat in 2016, ondanks de economische opleving, het aantal werkzoekenden en mensen met een laag inkomen nog steeds stijgt. Dit wijkt ongunstig af van het regionaal en landelijk beeld.

Daarbij kampt een deel van de inwoners met een slechte gezondheid, overgewicht en obesitas. Een duidelijke risicogroep.

Ook het aantal mensen met een minimuminkomen is toegenomen.

Verder geeft de monitor aan dat het aantal mensen dat zich zeer eenzaam voelt, is gestegen en dat 10% van de inwoners kampt met een verminderde zelfredzaamheid.

Ondanks het gegeven dat de conclusie mede is dat het met de sociale kracht in Medemblik wel goed zit, vindt de fractie van de PvdA dat de hierboven genoemde ontwikkelingen extra inzet vragen. Daarom gaat de PvdA schriftelijke vragen aan het college stellen, gezien de conclusies uit de sociale monitor.

Dirk Kuipers

Dirk Kuipers

Mijn naam is Dirk Kuipers, 61 lentes jong en woonachtig in Medemblik Naast mijn werk als raadslid voor de PvdA ben ik  leraar Nederlands op het Oscar Romero in Hoorn. In 2002 ben ik begonnen als raadslid , waarna ik in de periode van 2010- 2014 de functie van wethouder heb mogen bekleden. Landelijk is

Meer over Dirk Kuipers