Voorzittershamer

14 september 2018

Voorzittershamer

Het heeft een paar jaar geduurd, maar eindelijk kon de voorzittershamer weer eens officieel gehanteerd worden. De leden zijn tijdens de ledenbijeenkomst op 5 september unaniem akkoord gegaan bij de benoeming van Marijke Aker tot voorzitter van de afdeling Medemblik. Na de overhandiging van de rode hamer nam zij deze daadkrachtig ter hand. Marijke is geen onbekende, met name in Andijk. Als raads- en commissielid heeft zij in het verleden al duidelijk haar steentje bijgedragen. Na een paar jaar relatieve politieke rust heeft zij besloten weer een actievere rol binnen de afdeling te willen spelen. Fractie en bestuur zijn blij met deze stap en wensen Marijke veel succes in haar nieuwe rol.