Communicatie: weet wat er leeft onder inwoners

De PvdA wil een gemeente die weet wat er leeft onder de inwoners. Een gemeente die weet wat de vragen en wensen zijn en waar zij rekening mee moet houden als er besluiten genomen worden.

Een gemeente die een goed en persoonlijk contact onderhoudt, die vooruitlopend op besluitvorming informatie geeft en uw advies meeneemt in de voorstellen die gedaan worden.

De PvdA wil dat op de politieke agenda aangegeven wordt bij welke voorstellen informatie vanuit de gemeenschap gevraagd wordt. In de aanloop naar besluitvorming wordt een hoorzitting gehouden waarin betrokken organisaties, bedrijven en verenigingen hun kennis en ervaringen voorleggen. De uitkomst wordt opgenomen in het raadsvoorstel en is daarmee onderdeel van de besluitvorming.