Cultuur voor jong en oud

Door alle bezuinigingen is er druk ontstaan op de cultuurbudgetten. De PvdA zet in op brede cultuurmenu's voor de doelgroep jeugd . De PvdA wil dat basisscholen en het voortgezet onderwijs samen met muziekscholen, de Blauwe Schuit en gemeente komen met cultuureducatieve programma's. Daarmee wordt cultuur ook voor de toekomst gewaarborgd.

De bibliotheek is van belang voor onze inwoners en dan niet alleen voor het lenen van boeken. De bieb verzorgt ook leesprojecten op onze scholen en motiveert jongeren vaker een boek te pakken. De PvdA wil niet korten op de educatieve functie van de bibliotheek.