Goed onderwijs

De PvdA staat voor goed onderwijs. Dat geeft perspectief en toekomst. Je kunt veilig naar school en er is aandacht voor een prettige leeromgeving. Een onderwijsplek is er voor iedereen. Schooluitval wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zoveel mogelijk voorkomen.

 Jongeren komen bij de PvdA niet in de bijstand. We bieden passende scholing of een stageplek. Weigeren kan niet zonder onderbouwde argumenten. Voor de PvdA is het behalen van een startkwalificatie cruciaal. Jongeren onder de 27 volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Met het bedrijfsleven stemmen we onderwijs en werk beter af. De PvdA ondersteunt het idee om een HAVO en VWO bovenbouw in Medemblik te realiseren.