Preventie: voorkomen is beter dan genezen

De PvdA zet in op preventie. Dat voorkomt vragen en problemen in de toekomst, maar ook is bewezen dat die investering zich vijf tot maar liefst dertig keer terugverdient. Als er meer hulpvragen tegelijk zijn, wordt een regisseur benoemd die alle hulpvragen coördineert en het aanspreekpunt is voor de persoon of het gezin. De PvdA wil voor één gezin, één plan en één regisseur. Dit betekent voor de werkorganisatie dat de schotten en kokers overboord moeten.

De PvdA is enthousiast over de wijkteams. Vooral in kwetsbare kleine kernen is daar behoefte aan. Een wijkteam bestaat uit een jongerenwerker, een medewerker van Jeugd en Gezin, een wijkverpleegkundige, een medewerker van een woningcorporatie en een maatschappelijk werker. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en helpen de mensen als ze vragen hebben of geven complexe vragen door aan medewerkers van het Welzijnsplein. Het Welzijnsplein is een samenwerkingsvorm van zorg- en welzijnsorganisaties, die door intensieve samenwerking beter van elkaar weten wat ze doen voor inwoners. Het Welzijnsplein richt zich niet alleen op mensen met een beperking, maar op alle inwoners van gemeente Medemblik. De PvdA wil dat in de komende raadsperiode vijf wijkteams binnen onze gemeente actief zijn.