Iedereen doet mee

Als we willen dat iedereen echt mee blijft doen in Medemblik, dan trekken we samen op, denken we actief met elkaar mee en spelen vrijwilligerswerk, verenigingsleven, zorg voor elkaar, sport en cultuur een belangrijke rol. Een zorgzame samenleving is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Zorg moet dichtbij beschikbaar zijn. We gaan uit van eigen kracht, familie, netwerk en professionals. Van goede communicatie, samenwerking en maatwerk.

Er verandert veel in de zorg. De komende jaren neemt de gemeente steeds meer zorgtaken van het Rijk over. Voor de PvdA zijn samenwerking en communicatie tussen gebruikers en aanbieders een absolute voorwaarde. Voorkom valse verwachtingen en wees eerlijk over wat geboden kan worden. Zorg is niet alleen halen, je kunt ook zelf bijdragen aan de zorgvraag van iemand anders. Bij het eerste gesprek wordt niet alleen gekeken naar de zorgvraag maar meteen ook naar wat iemand op een ander terrein of voor iemand anders kan betekenen. Actief deelnemen aan activiteiten voorkomt eenzaamheid en buitensluiting.