Commissielid Samenleving

Ruby Blauw

Ik ben Ruby Blauw (24) en woonachtig in Wognum.

In 2016 ben ik afgestudeerd als beleidssocioloog en momenteel werkzaam op de afdeling ‘Samenleving’ bij de Gemeente Schagen. Binnen deze afdeling houd ik mij bezig met een effectieve manier van werklast verdeling voor de wijkteam-consulenten.

In september 2016 heb ik mij als actief lid aangesloten bij de PvdA Medemblik.  Vanaf dat moment heb ik geprobeerd zoveel mogelijk (fractie)vergaderingen bij te wonen en kreeg daarnaast het beheer over de website. Al snel werd duidelijk dat de Commissie Samenleving mij erg interesseerde en daarom ben ik in oktober beëdigd tot commissielid.

Zowel vanuit mijn opleiding als vanuit het opgroeien in een arbeidersgezin is voor mij duidelijk geworden dat samenleven alleen gaat als iedereen mee kan doen. Belangrijke thema’s voor mij zijn: het behoud van sociale voorzieningen, een regionale aanpak m.b.t. jeugdzorg en onderwijs, een goede ondersteuning voor gezinnen en/of alleenstaanden met financiële problemen en daarnaast een duidelijke wegwijzer voor mantelzorgers. Uiteindelijk hoop ik ook dat ik andere jongeren kan interesseren om zich eens vaker te verdiepen in de Gemeente Medemblik en wat deze voor hen kan betekenen.