In memoriam

Door Dirk Kuipers op 30 oktober 2017

Woensdag 18 oktober kregen we het trieste bericht dat Ad Bruinsma op 65- jarige leeftijd is overleden. Hij was een sociaal – democraat in hart en nieren en zette zich altijd met hart en ziel in voor zijn Medemblik. Van 1998 tot 2006 was Ad raadslid voor de PvdA in de oude gemeente Medemblik. Tot 2002 verwoordde hij samen met wethouder Wim Louw het linkse
gedachtegoed; na de verkiezingen van 2002 nam Wim Louw afscheid van de gemeentepolitiek en zat Ad samen met Dirk Kuipers in de gemeenteraad.

Ondanks zijn ziekte zette hij zich de laatste tijd vooral in voor de parkeerproblematiek in zijn geliefde Oosthoek. Niet voor hemzelf, maar wel voor zijn nageslacht. Zo zullen we ons Ad ook herinneren: altijd in de weer voor zijn medemens.

Maandag 23 oktober namen we met een mooie dienst afscheid van Ad. Uit de gesproken woorden bleek hoe geliefd hij was.

Namens bestuur en fractie van de PvdA,

Dirk Kuipers

Dirk Kuipers

Dirk Kuipers

Mijn naam is Dirk Kuipers, 61 lentes jong en woonachtig in Medemblik Naast mijn werk als raadslid voor de PvdA ben ik  leraar Nederlands op het Oscar Romero in Hoorn. In 2002 ben ik begonnen als raadslid , waarna ik in de periode van 2010- 2014 de functie van wethouder heb mogen bekleden. Landelijk is

Meer over Dirk Kuipers