Succesvolle ledenbijeenkomst

14 september 2018

Succesvolle ledenbijeenkomst

Op 5 september vond er een ledenbijeenkomst plaats in strandpaviljoen de zoete zee aan de Vooroever in Medemblik. Een prima locatie om met elkaar terug te kijken op de periode van verkiezingen, coalitievorming en de wijze waarop specifieke PvdA-programmapunten terug zijn te vinden in het collegeprogramma.

Maar ook een gelegenheid om vooruit te kijken. Op welke wijze kan de fractie voeding krijgen om in haar werk de partijstandpunten zichtbaar te maken. Hoe halen we ideeën van de leden en van maatschappelijke instanties op. Er werd een inventarisatie gemaakt van wat de leden belangrijk vinden: woningbouw, voorkomen van wachtlijsten in de (jeugd-) zorg, maatregelen ter bestrijding van eenzaamheid, m.n. bij ouderen etc. Ook werd gekeken naar de lastige dossiers die een forse financiële investering vragen. Prioriteit wil men geven aan het Integraal Huisvesting Plan voor de Scholen en de Dorpshuizen. Vanzelfsprekend willen de leden ook oplossingen voor de verkeersproblematiek, beseffend dat niet iedereen kan krijgen wat hij wil. Bij de bouw van een oude binnenstad is nu eenmaal geen rekening gehouden met 2 of meer auto’s per huishouden.

De nodige vragen werden gesteld bij de haalbaarheid van een nieuw zwembad.

Aan het eind van de vergadering is afgesproken dat er meer ontmoetingsmogelijkheden moeten plaatsvinden, met de leden, maar vooral ook met alle bewoners.