Recreatie

De stad Medemblik heeft fantastische historische plekjes, recreatieve voorzieningen en havens. De PvdA wil die actief aantrekkelijk houden. Het grote groene buitengebied verdient extra toeristische aandacht.

Onze vaarroutes moeten extra gebaggerd worden en langs de vaarroutes komen plekken waar de toerist kan aanleggen en vertier of rust zoeken. Waar mogelijk en betaalbaar breiden we de vaarroutes in West-Friesland uit. Samen met partners wil de PvdA het Masterplan Watersport verder invullen.

Jongeren fietsen naar school en ouderen doen boodschappen op de fiets. Veel Nederlanders komen om te fietsen speciaal naar West Friesland. De PvdA vraagt aandacht voor het onderhoud van de fietspaden.

De PvdA wil een toeristische gemeentekaart. Daarop staan de fietspaden en fietsroutes, de vaarwegen en vaarroutes, musea, bezienswaardigheden, kunst en attracties voor de gehele gemeente. In onze gemeente zijn zoveel kleine en verrassende musea en bezienswaardigheden, die zetten we graag op de kaart.