Armoede bestrijding: focus op kinderen

De mensen die het door omstandigheden niet breed hebben worden door het minimabeleid gesteund. Voor de PvdA mag armoede geen levensstijl worden. Armoede sluit uit en dat heeft een grote impact. Ondersteuning en schuldhulpverlening moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Geen wachtlijsten in de schuldhulpverlening.

 De PvdA wil dat kinderen in een armoedesituatie niet de dupe worden van die lastige omstandigheden. De kindjaren bepalen immers voor een groot deel de rest van hun leven. Zij moeten kunnen sporten, spelen en lid worden van een club. De PvdA werkt samen en stemt af met kerken en maatschappelijke organisaties die met armoedebestrijding bezig zijn. De extra rijksgelden voor armoedebestrijding worden niet voor andere doeleinden ingezet. In oktober 2013 heeft de raad unaniem ingestemd met een amendement van de PvdA om de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor lokaal armoedebeleid specifiek in te zetten ten behoeve van kinderen.