Gezondheid: kom in beweging

We moeten in beweging komen. We leven langer, maar dat brengt met zich mee dat we meer last krijgen van chronische aandoeningen. Het geheim zit hem ook hier in preventie. Voor de PvdA betekent dat niet alleen voorlichting op scholen en in wijken, maar ook nadenken over onze ruimtelijke ordening.

We denken aan meer parkeerplaatsen buiten onze wijken, goed onderhouden speelveldjes en op scholen gesprekken over een gezond lichaam. We gaan in gesprek met supermarkten en vragen hun inbreng en zienswijze. De PvdA ziet de GGD terug in de wijk. De tweedelijnszorg maakt meer verbinding met de eerstelijnszorg. Dit gebeurt in onze gezondheidscentra. De consultatiebureaus spelen niet alleen een belangrijke rol in het signaleren van problemen bij de jeugd van 0-12 jaar, maar vooral ook voor jong volwassenen. De PvdA wil dat de gemeente Medemblik in de nieuwe raadsperiode gaat participeren in het JOGG- project: jongeren op gezond gewicht.