Sport

Sportverenigingen staan meer op eigen benen. De PvdA wil dat de gemeente de jeugd stimuleert aan sportactiviteiten deel te nemen en de verenigingen daarbij financieel steunt. Het onderhouden van sportaccommodaties kan daarentegen meer door eigen leden worden gedaan.